Globalna Mapa Kompetencji „GMK”

 

 

PLATFORMA „GLOBALNA MAPA KOMPETENCJI GMK”

„Globalna Mapa Kompetencji GMK” to platforma dostarczająca informacji o poszczególnych polskich kompetencjach, ich wy­korzystaniu i odbiorze na świecie. GMK pozwala na ocenę ja­kości zasobów polskiego kapitału ludzkiego w poszczególnych regionach świata.

To swoista mapa drogowa dostarczająca rzetelnej informacji o zasobach kompetencji polskich menedżerów średniego i wyż­szego szczebla. Wsparcie dla procesów rekrutacyjnych prowa­dzonych przez polskie przedsiębiorstwa, dokonujące ekspansji zagranicznej, a także międzynarodowe koncerny.

GMK to regularne przeglądy i selekcja informacji o tendencjach, potrzebach i rozwoju rynków kompetencji wybranych krajów.

 

Szczegółowe informacje już wkrótce.