Idea Projektu

 

 

„Idea projektu narodziła się w Brukseli. Podczas jednej z moich biznesowych podróży zagranicznych wyraźnie odczułem, że po­mimo 10 lat obecności w Unii Europejskiej, 25 lat Wolnej Polski i dużej skali zmian jakie zaszły w naszym kraju, nadal górują nie­chlubne i krzywdzące nas stereotypy. Zrozumiałem, że to brak spójnego obrazu i jednoznacznie określonej wizji, w jaki sposób przez ostatnie lata budowaliśmy wizerunek Polski na świecie, sta­nowi przyczynę obecnego stanu rzeczy.

Wychodząc naprzeciw, zdecydowałem się podjąć wyzwanie przełamania stereotypów i zawalczenia o prawdziwy wizerunek Polski i Polaków. Wierzę w promowanie polskich kompeten­cji i know-how na arenie międzynarodowej, a w szczególności budowanie pozytywnego odbioru polskiej kadry menedżerów, których wszechstronność, przedsiębiorczość, odwaga i chęć rozwoju, niewątpliwie świadczą o wielkim potencjale.

 

 

W tym celu powołałem Fundację Antoni. Na cześć mojego Dziadka, Antoniego Rachwalskiego, wielkiego Patrioty, zasłużonego dla ojczyzny bohatera wojennego, odznaczonego m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Monte Casino, Gwiazdą Italy Star i wieloma innymi, za odwagę i wyjątkowy duch patriotyczny”.

 

 Zapraszam do współpracy przy projekcie

Marcin Rudziakowicz, wnuk Antoniego